Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för bibliotekets webbplats
Biblioteket i Nykvarn står bakom denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, men vi är medvetna om att det finns vissa brister.
 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från bibliotek.nykvarn.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela biblioteken. E-posta till bibliotek@nykvarn.se eller kontakta oss på telefon 08-555 010 00.
 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäckt problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela biblioteket så att vi får veta att problemet finns.
 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är till stor del förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • En del innehåll som inte är text förklaras inte med text. (WCAG A 1.1.1)
  • Vissa fält saknar beskrivning. Även vissa obligatoriska fält saknar text om att de är obligatoriska. (WCAG A 1.3.1, WCAG 2.4.6)
  • Det förekommer att knappar och kontroller inte överensstämmer med eller saknar förklaringstext. (WCAG A 2.5.3)
  • Det går inte att navigera i alla delar via tangentbord. (WCAG A 2.1.1, WCAG AA 2.4.5)
  • Vissa element har otillräcklig kontrast. (WCAG AA 1.4.11)
  • Det är inte alltid tydligt vad som är fel inmatning. Det kan vara tydligare instruktioner vid fel inmatning. (WCAG A 3.3.1, WCAG A 3.3.3)
  • All kod har inte god validering. (WCAG A 4.1.1)

Oskäligt betungande anpassning

Nykvarns bibliotek åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av bibliotek.nykvarn.se.

Bedömningen gjordes i april 2021.

Granskning har skett manuellt samt med verktygen NV A, Web Developer, Wave, Access Monitor Plus, W3C.

Webbplatsen publicerades första gången i oktober 2017.