Läs- tillsammansboken

Vill du vara med i ett läsprojekt? Läs högt för ditt eller någn annans barn och
få en barnbok i present.

Att läsa högt är viktigt för barns språkutveckling och ökar ordförrådet. Högläsning ökar
kunskap och förståelse för andra men är också en mysig stund tillsammans.

Gå in på biblioteket och hämta en folder eller skriv ut en från denna sida.

Språk