Läs på olika sätt

Biblioteket erbjuder böcker i flera olika former så att alla ska kunna läsa.

 

Lättläst

På biblioteket kan du låna lättlästa böcker. Lättlästa böcker är för dig som tycker att det är svårt att läsa. Lättlästa böcker finns både för barn, unga och vuxna. Det finns både lättlästa faktaböcker och romaner.

På biblioteket kan du få hjälp att hitta en bok som passar dig.

 

Storstil

För dig med en synnedsättning som gör att du behöver större bokstäver i böckerna finns storstilsböcker. En storstilsbok har mycket större bokstäver och är ibland uppdelad på flera delar eftersom sidantalet ökar.

Äppelhyllan

Äppelhyllan är till för dig som är barn eller ung och tycker det är svårt att läsa vanliga textböcker. Här finns filmer på teckenspråk, böcker med tecken som stöd (TAKK), taktilaböcker. 

För vem finns Äppelhyllan?

Äppelhyllans material är till för barn- och ungdomar med någon form av funktionsvariation. Det kan vara läs- och skrivsvårigheter, hörselskada, rörelsehinder eller synskada.

Hur kom äppelhyllan till?

Äpplet är symbol för kunskap och nyfikenhet. Den första äppelhyllan föddes på Härnösands bibliotek efter ett samarbete med Library of the Handicapped Child i London. Library of the Handicapped Child var ett specialbibliotek för barn med funktionshinder, som drevs med hjälp av pengar från den kända författaren Enid Blyton.Idag finns det äppelhyllor på många bibliotek i Sverige. Alla ser olika ut men tanken är densamma:

Äppelhyllor ska innehålla böcker för och om barn och unga med funktionshinder.

Talböcker

Talböcker är till för dig som har en läsnedsättning, till exempel dyslexi eller synskada. Talböcker produceras med offentliga medel enligt upphovsrättslagen och kan därför inte lånas av alla. Ljudböcker däremot, ges ut av bokförlagen och är en kommersiell produkt som vänder sig till alla. 

Information om talböcker

 

Vad är en talbok och vem får låna?

Talböcker är till för dig som har en läsnedsättning, till exempel dyslexi, synskada, intellektuell- eller kognitiv funktionsnedsättning.

Talböcker produceras med offentliga medel enligt upphovsrättslagen och kan därför inte lånas av alla. Ljudböcker däremot, kan alla låna. 

Du kan läsa talböcker i appen Legimus eller i Legimus webbspelare.

Legimuskonto

Kom till biblioteket så får du ett Legimuskonto. Det vanligaste är att du måste boka en tid för att vi ska registrera ett konto och gå igonom hur man använder t.ex. appen. Är du under 18 år behöver du ha målsmans godkännande. Vi visar hur du använder appen. 

Talböcker finns också på många olika språk.

Språk