Lånekort till minderårig

 

För att låna på biblioteket behöver du ett bibliotekskort. Det är en personlig värdehandling. Du får kortet om du tar med dig giltig legitimation. Du behöver inte bo i Nykvarns kommun för att få ett lånekort. Barn måste ha vårdnadshavares godkännande. När du undertecknar kortet godkänner du bibliotekets låneregler.

När du skaffar ett bibliotekskort eller godkänner att ditt barn skaffar ett bibliotekskort samtycker du till att dina personuppgifter hamnar i ett personregister, utifrån GDPR (General Data Protection Regulation). Dina uppgifter kommer inte att användas i något annat sammanhang än inom bibliotekets verksamhet. Nykvarns bibliotek samarbetar kring bibliotekssystemet tillsammans med Salems bibliotek, Nynäshamns bibliotek och Södertälje bibliotek. Detta medför att alla bibliotek kan se alla personuppgifter.
De böcker och andra medier som du lånar eller reserverar med ditt bibliotekskort registreras i bibliotekets datasystem. Dessa uppgifter är konfidentiella, vilket innebär att ingen obehörig kan få reda på vad du har lånat. Så snart lånet är återlämnat, eller eventuella skulder är betalda, raderas uppgifterna från ditt bibliotekskort. Om du väljer att godkänna lånehistorik är det endast du som kan se lånehistoriken när du loggar in på Mina sidor.

Du har alltid möjlighet att få veta vad som finns registrerat om dig. Då får du som medborgare komma till biblioteket och fylla i en blankett samt visa giltig id-handling. Efter ca 1 månad får du svar och då hämtar du det och visar giltig id-handling.

Du väljer PIN-kod till ditt lånekort på biblioteket. Har du glömt din PIN-kod eller aldrig valt någon måste du komma till biblioteket för att välja en ny. Av säkerhetsskäl delar vi inte ut eller ändrar PIN-kod per telefon eller e-post. 

Att låna på Nykvarns bibliotek

Böcker, ljudböcker och musik: 28 dagar
Tidskrifter: 14 dagar
Filmer: 7 dagar
Vid reservationskö blir lånetiden 14 dagar på böcker, Ljudböcker och musik.

Du får ett kvitto på det du lånar. På kvittot står återlämningsdagen. Du får ha högst 50 lån. Du kan låna upp till fem filmer åt gången.

Du får låna om dina lån upp till tre gånger om det inte är reserverat av någon annan. Film kan inte lånas om eller reserveras. Låna om på vår webb, per telefon 08- 555 011 00 eller på biblioteket. Vid omlån eller reservation via internet behöver du en PIN-kod. Den får du på biblioteket och du ska legitimera dig.

Att reservera  media ur vårt bestånd kostar ingenting. Film går inte att reservera.

Om vi inte har en bok, t.ex. studielitteratur, kan vi låna från andra bibliotek. Det kostar 20 kr/bok och du får ha som mest fem fjärrlån på ditt konto. Utlånande bibliotek bestämmer lånetid.

Ansvar och avgifter

Ta alltid med dig bibliotekskortet eller giltig ID-kort t.ex. körkort när du vill låna. Du är ansvarig för dina lån fram tills att de är avregistrerade. Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån. Behåll alltid ditt kvitto. Du ansvarar för att det du lånat återlämnas i tid. Återlämning kan även ske i bokinkastet. Förseningsavgift tas ut från första förseningsdagen på vuxenmedia. När du lämnat tillbaka dina lån raderas all information om vad du lånat.

Ditt första bibliotekskort är gratis. Ett nytt kort kostar 30 kr. Spärra alltid ett förlorat bibliotekskort genom att gå in på Mina sidor eller ring till biblioteket, så hjälper vi dig. Du ansvarar för att kortets PIN-kod är skyddad. Det är väldigt viktigt att adress, e-post och telefonnummer är uppdaterade. Du kan göra det på "Mina sidor" eller få hjälp på biblioteket. T.ex. fungerar inte påminnelsen att lämna tillbaka lånen om vi inte har rätt e-post.

Du måste vara 18 år för att få låna film.

Du förlorar rätten att låna om du inte följer lånereglerna eller har en skuld på 100 kronor eller mer till biblioteket. Så fort du betalat din skuld får du låna hos oss igen.

Avgifter för vuxna

 • Försenade böcker, CD och tidskrifter : 10 kr per påbörjad vecka.
 • Försenad film: 20 kr per dygn
 • Försenat fjärrlån: 20 per dygn
 • Utskrifter och kopior i svart/vitt: 2 kr per ark, A3: 5 kr per ark.
 • Utskrifter och kopior i färg: 5 kr per ark, A3: 10 kr per ark.

Ersättning

Du är skyldig att ersätta lån som ej återlämnats eller skadats.

 • Vuxenbok: inköpspris och om mediet inte finns att köpa 300 kr/medium
 • Barnbok: inköpspris och om ediet inte finns att köpa 150 kr/medium
 • Ljudbok: inköpspris
 • CD: inköpspris
 • Film: inköpspris
 • Språkkurs: inköpspris av likvärdig
 • Tidskrift: inköpspris

Lånekortsansökan

 

Klicka på länken och fyll i lånekortsansökan. Ta den med till biblioteket för att få ett lånekort.

Lånekortansökan

 

Språk