Internetkunskap

Internetkunskap.se är en webbresurs från Internetstiftelsen som syftar till att höja kunskapen om hur internet, källkritik och desinformation fungerar. Webbsidan består av lättlästa artiklar och informationsfilmer.

Internetkunskap är vardagskunskap om internet och digitala tjänster, för att alla ska vilja, våga och kunna använda internet. 

Lär dig mer om Internet

Språk