Dataskydd

Nu får dina personuppgifter ett starkare skydd

Från 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen i Sverige och resten av EU. Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka din personliga integritet och rätt till skydd av dina personuppgifter. Därför vill vi informera om hur vi hanterar dina uppgifter.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

När du får ett bibliotekskort behöver vi ha dina personuppgifter. Personuppgifter är till exempel namn, adress, personnummer och telefonnummer. Vi behöver uppgifterna för att du ska kunna låna och använda våra andra bibliotekstjänster.

Vi sparar uppgifterna i vårt låntagarregister. Låntagarregistret är gemensamt för fyra kommuner: Södertälje, Salem, Nykvarn och Nynäshamn.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt en lag som heter dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) artikel 6.1 punkt b.

Dina personuppgifter uppdateras mot folkbokföringen under den tid du är låntagare hos biblioteken. Om du inte lånat något på 3 år kommer dina uppgifter att gallras från vårt register.

Om vi lämnar dina personuppgifter vidare till någon av våra systemleverantörer skriver vi ett avtal med dem. Det kallas personuppgiftsbiträdesavtal.

Leverantören får bara använda dina uppgifter för de bibliotekstjänster vi kommit överens om. De får inte heller sprida uppgifterna vidare.

Sekretess

Dina lån är hemliga. Vi talar inte om för någon vad du har lånat. När du har lämnat tillbaka en bok och betalat eventuella förseningsavgifter försvinner alla uppgifter om vad du har lånat.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilken information vi har om dig. Det kallas att få ett registerutdrag. Du får registerutdraget inom en månad. Skulle det ta längre tid får du veta orsaken till förseningen.

Du kan också begära att felaktiga uppgifter rättas, och att uppgifterna begränsas eller tas bort. För att kunna ta bort alla uppgifter om dig i vårt register behöver du lämna tillbaka det du har lånat och betala eventuella avgifter.

Vill du få ett registerutdrag, begära att uppgifter rättas eller invända mot behandlingen, kontakta biblioteket.

Du har också rätt att klaga på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Vill du veta mer?

Kontakta kommunens dataskyddsombud

Läs mer om GDPR på: datainspektionen.se. 

 

GDPR suomalainen

 

Språk